IJS

 

Psykoterapimottagning
                  i
            Uppsala

     

   
  IJS psykoterapimottagning är en psykolog- och psykoterapimottagning, som ligger i centrala Uppsala.
Jag som arbetar här heter Inger Johnsson-Sundström, är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt
specialist i klinisk psykologi. Min erfarenhet av psykoterapeutisk behandling är mångårig.
Jag har även landstingsavtal. Det innebär att du måste ha remiss från primärvård eller psykiatriker. Då betalar du
170 kronor/samtal upp till frikortsnivån, som är 1100 kronor.

Min mottagning ligger på:

Drottninggatan 12
i Uppsala  073-56 258 26                      Visa karta
                                                        ijs@ijspsykoterapi.se

   
Medlemskap i:     Sveriges Psykologförbund
                              
Psykologföretagarna
                              
Riksföreningen PsykoterapiCentrum
   
     

 

 
                      I mitt arbete använder jag ....
 
-
konsultation: något eller några samtal
- stödsamtal
för kortare eller längre tid
- krisbearbetning i samband med kriser av olika slag
- psykoterapi: problemfokuserad korttidspsykoterapi eller en längre tids
                               psykoterapeutisk behandling
- parterapi för ett avgränsat problem eller för mera omfattande svårigheter i relationen
 
                     Jag tar emot dig som ....
 
-
drabbats av sorg, tillfälligt har hamnat i en livskris eller genomgått en separation.
-
känner dig ensam.
-
har dålig självkänsla.
-
känner oro eller ångest utan att veta varför.
- känner dig deprimerad.
- känner utbrändhet / stress i arbets- eller livssituationen.
- har matproblem som anorexi, bulimi eller tröstätning..
   
                     Min arbetsmetod är att ...
 
- inför psykoterapeutisk behandling ha tre inledande samtal.

- först efter de inledande samtalen bestämma vilken form av psykoterapeutisk 
  behandling, som passar dig.
 
- samtalen vilar på psykodynamisk grund samtidigt som kognitiva inslag
  förekommer, t.ex. matlistor vid ätstörningar.

- använda den breda yrkeserfarenhet, som drygt trettiofem års arbete som
  psykolog gett mig (specialist i klinisk psykologi).

  Jag har också lång erfarenhet av psykiatriskt behandlingsarbete och har även arbetat
  med forskning inom arbetsmiljöområdet, bl.a. på Karolinska institutet.

 

                         Du är välkommen att ....
 
  ringa mig på telefon   073 - 56 258 26  eller

kontakta mig via mail  ijs@ijspsykoterapi.se